Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2017

withoutfun
23:38
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaboli boli
withoutfun
23:37
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viaboli boli
withoutfun
23:36
7332 3641 500
Reposted frommissmaya missmaya viaboli boli
23:34
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaboli boli
withoutfun
23:33
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaboli boli
23:32
withoutfun
23:30
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viaboli boli
withoutfun
23:30
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viaboli boli
withoutfun
23:23

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viasprobuj sprobuj

November 05 2017

withoutfun
17:53

October 14 2017

withoutfun
18:24
9091 287c
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viajusta986 justa986
withoutfun
18:18
6938 8f4e
Reposted fromimyours imyours viajusta986 justa986
withoutfun
17:58
4185 726e 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viajusta986 justa986

October 10 2017

withoutfun
18:05
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaboli boli
withoutfun
18:04
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
withoutfun
18:02
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaboli boli
withoutfun
18:02
Przekleństwem naszych czasów jest to, że wymagają od Ciebie byś w wieku 16 lat wiedział, co chcesz robić w życiu i tej decyzji się trzymał.
— Alan Rickman
Reposted fromjusta986 justa986 viaboli boli

September 23 2017

withoutfun
14:51
To taki stan, że idziesz ulicą i modlisz się, żeby ktoś w Ciebie wjechał.
— S
Reposted fromAng3ll Ang3ll viarazemosobno razemosobno
withoutfun
14:46
words
Reposted fromweightless weightless
withoutfun
14:44
4632 9bcd
Reposted fromretaliate retaliate viaweightless weightless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl