Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

withoutfun
00:44

i odczuwam dziwne wrażenie, że wszystkim się zaczyna układać, tylko nie mi.

Reposted fromnotfoundyou notfoundyou viagdziejestola gdziejestola
withoutfun
00:41
1525 d24c
Reposted fromoiv13 oiv13 viacoolstorybro23 coolstorybro23
withoutfun
00:30
8588 ffdd 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viacoolstorybro23 coolstorybro23
withoutfun
00:26
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viacoolstorybro23 coolstorybro23
withoutfun
00:17
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromlovvie lovvie viacoolstorybro23 coolstorybro23
withoutfun
00:11
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
withoutfun
00:10
Im bardziej ktoś Cię zapewnia, że wszystko jest w porządku, tym większą możesz mieć pewność, że jest inaczej. 
— Evans "Dotknąć nieba".

May 10 2018

withoutfun
22:02
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viacoolstorybro23 coolstorybro23
withoutfun
21:51
7997 82bd 500
Reposted frommyrla myrla viacoolstorybro23 coolstorybro23
withoutfun
21:47
8428 a6db
Reposted fromonlyman onlyman viacoolstorybro23 coolstorybro23
withoutfun
21:45
3746 0c75 500
withoutfun
21:43
6040 c190
withoutfun
21:42
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viacoolstorybro23 coolstorybro23
withoutfun
20:17
Nie ufam tym, którzy są przekonani, że mają wielu przyjaciół. To znak, że nie znają ludzi.
— C. R. Zafon: "Gra anioła"
Reposted frompiksele piksele viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

March 21 2018

withoutfun
22:17
7185 1dfb
Every Day Is Blue Monday
Reposted from4777727772 4777727772 viatrytorunaway trytorunaway
withoutfun
22:11
Stałem u progu dorosłości niedojrzały, zagubiony, odrzucony i miałem żal do samego siebie, iż wszystko co dobre mnie ominęło.
— Robert Gong
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y viatrytorunaway trytorunaway
withoutfun
22:08
3811 08f3
Reposted fromiblameyou iblameyou viatrytorunaway trytorunaway
withoutfun
21:47

HE COULD BE THE ONE

Reposted bycoolstorybro23 coolstorybro23
withoutfun
19:57
0981 d19d
Reposted fromhalfjohn halfjohn viasablemarguerite sablemarguerite
withoutfun
19:55
7314 6740 500
Reposted fromkotowate kotowate viasablemarguerite sablemarguerite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl