Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

withoutfun
19:01
Reposted fromjasminum jasminum viajchigo jchigo
18:58
1035 ca5f 500
Reposted fromgayscreaming gayscreaming viajchigo jchigo
withoutfun
18:56
withoutfun
18:47
4486 9c53
Reposted fromkoniecswiata koniecswiata viaoiv13 oiv13
withoutfun
18:37
0074 3376
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoiv13 oiv13
withoutfun
18:33
2901 fd38
Reposted fromdiicap diicap viaoiv13 oiv13

April 20 2017

withoutfun
23:47
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viazapominanie zapominanie
withoutfun
23:40
8820 8238
NOT
Reposted frommeem meem viazapominanie zapominanie
withoutfun
23:38

April 19 2017

withoutfun
19:37
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund via10pln 10pln
withoutfun
19:36
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka via10pln 10pln
withoutfun
19:34
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor "Plac Skazańców"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via10pln 10pln

April 08 2017

withoutfun
14:14
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
14:11
7879 2f91 500
withoutfun
14:11
0790 3953
withoutfun
14:10
1069 f42c 500
withoutfun
14:09
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
withoutfun
14:07
Miałeś mnie jak tylko powiedziałeś "Cześć"
— JERRY MAGUIRE (1996)
withoutfun
14:06
2864 7ddd
withoutfun
14:06
9397 3706 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl