Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

withoutfun
18:24
9091 287c
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viajusta986 justa986
withoutfun
18:18
6938 8f4e
Reposted fromimyours imyours viajusta986 justa986
withoutfun
17:58
4185 726e 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viajusta986 justa986

October 10 2017

withoutfun
18:05
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaboli boli
withoutfun
18:04
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
withoutfun
18:02
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaboli boli
withoutfun
18:02
Przekleństwem naszych czasów jest to, że wymagają od Ciebie byś w wieku 16 lat wiedział, co chcesz robić w życiu i tej decyzji się trzymał.
— Alan Rickman
Reposted fromjusta986 justa986 viaboli boli

September 23 2017

withoutfun
14:51
To taki stan, że idziesz ulicą i modlisz się, żeby ktoś w Ciebie wjechał.
— S
Reposted fromAng3ll Ang3ll viarazemosobno razemosobno
withoutfun
14:46
words
Reposted fromweightless weightless
withoutfun
14:44
4632 9bcd
Reposted fromretaliate retaliate viaweightless weightless
withoutfun
14:41
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger

September 15 2017

withoutfun
20:05
Źródło:friendsgifs
Reposted fromweightless weightless viaodnowa odnowa
withoutfun
20:04
2924 80a8
Reposted fromodnowa odnowa
withoutfun
19:42
2505 2320 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
18:53

September 08 2017

withoutfun
20:07
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaoutoflove outoflove
20:06
3803 3e7f
Reposted fromkniepuder kniepuder viaodnowa odnowa
withoutfun
20:06
4577 0fff
Reposted fromawkwardx awkwardx viaodnowa odnowa
withoutfun
20:05
8550 c8ec
!
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaodnowa odnowa
20:02
9627 1748 500
Reposted fromgh0re gh0re viaodnowa odnowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl