Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

withoutfun
21:09
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viamaddaleinee maddaleinee
withoutfun
19:54
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viamesoute mesoute

October 23 2018

withoutfun
17:48
3639 8c85 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabluedress bluedress
withoutfun
17:47
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabluedress bluedress
withoutfun
17:43
7050 eb0a
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viabluedress bluedress
withoutfun
17:39
4284 494f
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
withoutfun
17:33
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
withoutfun
17:31
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

October 21 2018

withoutfun
18:02
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viasprobuj sprobuj

May 13 2018

withoutfun
00:44

i odczuwam dziwne wrażenie, że wszystkim się zaczyna układać, tylko nie mi.

Reposted fromnotfoundyou notfoundyou viagdziejestola gdziejestola
withoutfun
00:41
1525 d24c
Reposted fromoiv13 oiv13 viacoolstorybro23 coolstorybro23
withoutfun
00:30
8588 ffdd 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viacoolstorybro23 coolstorybro23
withoutfun
00:26
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viacoolstorybro23 coolstorybro23
withoutfun
00:17
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromlovvie lovvie viacoolstorybro23 coolstorybro23
withoutfun
00:11
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
withoutfun
00:10
Im bardziej ktoś Cię zapewnia, że wszystko jest w porządku, tym większą możesz mieć pewność, że jest inaczej. 
— Evans "Dotknąć nieba".

May 10 2018

withoutfun
22:02
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viacoolstorybro23 coolstorybro23
withoutfun
21:51
7997 82bd 500
Reposted frommyrla myrla viacoolstorybro23 coolstorybro23
withoutfun
21:47
8428 a6db
Reposted fromonlyman onlyman viacoolstorybro23 coolstorybro23
withoutfun
21:45
3746 0c75 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl