Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

withoutfun
22:08
Proszę wybaczyć, że brakło sił o Ciebie walczyć, bo tak już jest, że drogo płaci, ten który wybrał nic nie tracić.
— Czesław Mozill
Reposted fromaletodelio aletodelio
withoutfun
21:47
7935 4060 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
withoutfun
21:46
0521 1c09 500
Reposted fromaletodelio aletodelio

November 07 2019

withoutfun
20:13
withoutfun
20:11
withoutfun
20:10
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
withoutfun
20:05
To był czas kiedy byłam tak zagubiona, że nawet nie wiedziałam gdzie mam siebie szukać.
— Aleksandra Steć
withoutfun
18:39
withoutfun
18:38

October 04 2019

17:40

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

withoutfun
17:36
4823 652c 500

September 04 2019

21:07
1830 9b21
Reposted fromreylin reylin vianaturalginger naturalginger
withoutfun
20:39
3163 c5e2
Reposted fromwyczes wyczes vianaturalginger naturalginger
withoutfun
20:36
8502 de38
Reposted fromardesia ardesia vianaturalginger naturalginger
20:17
7288 a2f6
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge

May 22 2019

17:06
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge via48hrs 48hrs
withoutfun
16:51
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viaretro-girl retro-girl

March 05 2019

withoutfun
21:06
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from48hrs 48hrs viaretro-girl retro-girl
withoutfun
21:03
A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale. Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaretro-girl retro-girl
withoutfun
21:02
5150 1b90 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl