Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2020

withoutfun
09:44
8954 21c7 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadelain delain

February 06 2020

withoutfun
21:38
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
withoutfun
21:34

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
withoutfun
21:30
4306 44f1
Reposted frompiehus piehus viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

January 12 2020

withoutfun
21:13
 Żałuję, że za bardzo bałam się wyjść poza strefę komfortu.
— żałuję
withoutfun
20:59
5598 6b3d 500
Reposted fromaletodelio aletodelio

November 13 2019

withoutfun
22:08
Proszę wybaczyć, że brakło sił o Ciebie walczyć, bo tak już jest, że drogo płaci, ten który wybrał nic nie tracić.
— Czesław Mozill
Reposted fromaletodelio aletodelio
withoutfun
21:47
7935 4060 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
withoutfun
21:46
0521 1c09 500
Reposted fromaletodelio aletodelio

November 07 2019

withoutfun
20:13
withoutfun
20:11
withoutfun
20:10
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
withoutfun
20:05
To był czas kiedy byłam tak zagubiona, że nawet nie wiedziałam gdzie mam siebie szukać.
— Aleksandra Steć
withoutfun
18:39
withoutfun
18:38

October 04 2019

17:40

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

withoutfun
17:36
4823 652c 500

September 04 2019

21:07
1830 9b21
Reposted fromreylin reylin vianaturalginger naturalginger
withoutfun
20:39
3163 c5e2
Reposted fromwyczes wyczes vianaturalginger naturalginger
withoutfun
20:36
8502 de38
Reposted fromardesia ardesia vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl